Nam Phương: Tôi Rất Xẩu Hổ Khi TT Trump Nhắc Nhở Về Hai Bà Trưng

   2017-11-12 14:50:36
59,390
Views
favorite

Nam Phương: Tôi Rất Xẩu Hổ Khi TT Trump Nhắc Nhở Về Hai Bà Trưng by TV256 TV256
EVA TV Nam Phương " Yến Trần Cùng bàn luận về diễn đàn hội nghị APEC các nguyên thủ của các quốc gia ghé thăm VN TV256: Bài nói chuyện này rất hay của Nam Phương, mong mọi người VN chúng ta đều lắ...    Read more

Tags : 2577
Content from : Youtube